Aktuellt – Fysioterapeuterna

Aktuellt

Träffar du patienter som erhåller syrgasbehandling i ditt arbete?

2023-06-19 20:58

Då kanske denna kurs är något för dig!

Extern arrangör

State of the Heart

2023-06-14 20:10

State of the heart är en konferens som anordnas av VIC - Vårdprofessioner Inom Cardiologi

Extern arrangör

Vårutskick-2023

2023-05-07 21:47

Sektionens vårutskick finns nu att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

ICCrPT nyhetsbrev

2023-05-03 11:31

I nyhetsbrevet presenterar ICCrPT olika aktiviteter på World Physiotherapy kongressen i Dubai som...

Sektionen för Andning och cirkulation

Årsmötesprotokoll 2023

2023-04-13 14:13

Protokoll från Årsmötet 2023 och verksamhetsplan för 2022.

Sektionen för Andning och cirkulation

I fokus och ICCrPT

2023-03-30 13:59

Nu finns nyheter under både I fokus och ICCrPT.

Sektionen för Andning och cirkulation

Nytt på hemsidan - "I fokus"

2022-12-22 08:45

Hemsidan har fått ett nytt tillskott med fliken "I fokus".

Sektionen för Andning och cirkulation

Vinterutskick 2022

2022-12-20 10:06

Nu finns sektionens vinterutskick för 2022 att läsa.

Sektionen för Andning och cirkulation

Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

2020-04-09 09:43

Nu finns en nationell plattform för fysioterapeuter med samlad kunskap gällande fysioterapi vid...

Utbildning, Covid-19