Presentationer lunchföreläsningar – Fysioterapeuterna

Lunchföreläsningar - presentationer

Presentationer från sektionens lunchföreläsningar

Finns det material att tillgå från lunchföreläsningarna hittar du dessa här.

2024

 

2023

Karin Nordström - POTS - Posturalt Ortostatiskt Takykardisyndrom. Rehabilitering och klinisk erfarenhet.
Karin Nordströms presentation

Karin Wadell - Icke-farmakologiska interventioner i Läkemedelsverkets nya rekommendationer för personer med astma och KOL
Karins Wadells presentation