Om sektionen – Fysioterapeuterna

Om Sektionen för Andning och Cirkulation

Vi är ett nätverk av fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar med specialiteter såsom kardiologi, lungmedicin, intensivvård, kirurgi, perifer kärlsjukdom, transplantation och nefrologi. Sektionen bildades 1975 och är en del av fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna.

Sektionen arbetar för:

  • Kvalificerad grundutbildning samt fortbildning inom våra områden genom att arrangera temadagar, kurser och symposier.
  • Metodutveckling och forskning samt kontakt och samarbete mellan fysioterapeuter/sjukgymnaster, andra yrkeskategorier samt intresseorganisationer inom ämnesområdena.
  • Att årligen avsätta medel för stipendier till medlemmar för studieresor, eller forsknings- och utvecklingsarbete. Redogörelser från stipendiaterna presenteras i sektionens utskick så att inhämtad kunskap kommer alla till del.

Sektionen är även medlem i World Physiotherapy:s subgroup The International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists (ICCrPT).

Årsmötet sker under vårterminen och annonseras på denna hemsida.

Informationsbroschyr

Här finns en folder om sektionen som du har möjlighet att ladda ner och skriva ut. Distribuera den gärna till kollegor och studenter som är intresserade av att bli medlemmar.

Informationsbroschyr