Interaktivt erfarenhetsutbyte – Fysioterapeuterna

Covid-19 - Interaktivt erfarenhetsutbyte för fysioterapeuter

Inom ramen för den nationella plattformen för fysioterapeuter om Covid-19, arrangeras Zoom möten för erfarenhetsutbyte.

Måndag 30/1 kl. 14:30 - 16:30 arrangeras ett uppföljande interaktivt möte på nationella plattformen för fysioterapeuter om covid-19.

På mötet kommer senaste kunskapsläget presenteras. Fysioterapeuter som arbetar med patienter med postcovid kommer också att berätta om sina erfarenheter.