Nationell plattform Covid-19 – Fysioterapeuterna

Nationell plattform för fysioterapeuter om Covid-19

Välkommen till den nationella plattformen om Covid-19.

Denna plattform är ett samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen för andning och cirkulation i Sverige.
Syftet med plattformen är att dela kunskap och sprida information, samt att få till ett erfarenhetsutbyte.