ICCrPT – Fysioterapeuterna

ICCrPT

Sektionen är medlem i World Pysiotherapy:s subgroup för fysioterapeuter intresserade av andning och cirkulation "The International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists (ICCrPT)".

Sektionen startade 2011 vid WCPT konferensen i Amsterdam och styrelsen har representanter från Europa, Australien, Afrika och Nordamerika.

Medlemmarna i ICCrPT är antingen sektioner i respektive lands förbund (som måste vara med i World Physiotherapy) eller, om sektion saknas, enskilda medlemmar. C:a 15 länder är medlemmar i sektionen.

ICCrPT arbetar på olika sätt för att öka kunskapen in områdena andning och cirkulation och medverkar vid kongresser/möten och aktiviteter för att få fler länder att starta upp nationella sektioner. Två gånger om året kommer ett nyhetsbrev som läggs på denna hemsida.
Mer information om internationella sektionen finns på ICCrPT's hemsida.

Vissa sidor kräver inloggning och årets användarnamn och lösenord är: Användarnamn: Sweden
Lösenord: ICCRPT2019

 

Nyhetsbrev

2023

Nyhetsbrev världskongress 2023

11:e nyhetsbrevet 2023

2022

10:e nyhetsbrevet 2022

9:e nyhetsbrevet 2022

8:e nyhetsbrevet 2022

2021
7:e nyhetsbrevet 2021

5:e nyhetsbrevet 2021

4:e nyhetsbrevet 2021

2020
3:e nyhetsbrevet 2020

2:a nyhetsbrevet 2020 - fokus Covid-19

1:a nyhetsbrevet 2020