Arbetshälsa och ergonomi – Fysioterapeuterna

Välkommen till Sektionen för Arbetshälsa och Ergonomi!

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt arbetsområde inriktat mot samspelet mellan arbete, arbetsmiljö och människa. Den ergonomiska ansatsen är att undersöka och förbättra förhållanden och innehåll i arbetet samt att öka hälsa, säkerhet och effektivitet.

Sektionen vill genom sin verksamhet sprida kunskap och medvetenhet om ergonomi och arbeta för ökad efterfrågan av ergonomiska kunskapstjänster i arbetsliv och samhälle. Sektionen vill verka för en positiv utveckling av arbetsmiljöarbete och företagshälsovård i Sverige.Internationellt samarbetar sektionen genom ICOH och de nordiska systerorganisationerna.

Du som tillhör Fysioterapeuterna är välkommen att ansluta dig till vår sektion. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen.

Aktuellt

Årsmöte 2023 Sektionen Arbetshälsa och Ergonomi

2023-01-23 08:31

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

IFPTOHE Newsletter November 2022

2022-12-12 15:22

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Julhälsning från styrelsen

2022-12-12 15:20

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Kalendarium

mar
29

29 mars 2023

Styrelsemöte 29/3 kl 16-17

Zoom

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

apr
26

26 april 2023

Styrelsemöte 26/4 kl 16-17

Zoom

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

jun
07

07 juni 2023

Styrelsemöte 7/6 kl 16-17

Zoom

Sektionen för Arbetshälsa och ergonomi

Vill du bli medlem?

Är du medlem och vill ändra uppgifter? Klicka på Min sida i inloggningsrutan till höger eller skriv ett mail till: medlemsregistret
@fysioterapeuterna.se