Årsmöte 2024 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2024

14 februari 2024

Plats: Digitalt årsmöte via Teams        Tid: klockan 16:00-17:00

Alla medlemmar i sektionen hälsas välkomna till digitalt årsmöte för 2024.

Anmäl dig genom att skicka mail till ergonomi@fysioterapeuterna.se, senast 2024-01-31. Endast medlemmar i sektionen för arbetshälsa och ergonomi får delta på mötet.

Tid: 16:00-17:00

Länk till Microsoft Teams-möte:

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten
Klicka här för att ansluta till mötet
Mötes-ID: 359 774 456 618
Lösenord: 4vhXTz
Följ länken Hjälp för att få veta hur du ansluter till ett Teams-möte.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas under fliken Årsmöte 2024 inför mötet (inloggat läge).

Välkomna!

/Styrelsen