Ergolunch – Fysioterapeuterna

Ergolunch

06 februari 2024

Plats: Plats: Teams    Tid: 11:30-12:30

Välkommen till årets första Ergolunch med tema "kognitiv ergonomi"

Välkommen till Ergolunchen- en lunchdate med dina kollegor

Tid: 11:30-12:30

Ergolunchen inleds med en presentation och därefter följer en gemensam diskussion. 

Lyssna, delta i samtal och ät din lunchlåda samtidigt.

Dagens tema är Kognitiv ergonomi.

Medverkande: Tina Mårdvall, ergonom och rehabiliteringskoordinator vid Stressrehabiliteringen, Region Västerbotten.

Ingen föranmälan krävs.

Anslut här:

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 330 096 427 130
Lösenord: 2TBeVM

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@video.vll.se

videokonferens-ID: 127 037 656 8

Alternativa VTC-instruktioner

Läs mer | Mötesalternativ