Metoder – Fysioterapeuterna

Metoder

När man arbetar som ergonom kan det vara aktuellt att använda en rad olika metoder för att göra bedömningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi använder oss av självskattningsformulär, observationsmetoder och olika tekniska mätmetoder. Det är viktigt att tillämpa vetenskapligt testade metoder och detta gäller även frågeformulär. Sträva efter att inte konstruera egna frågor, utan i möjligaste mån använd redan beprövade formulär. Då har du mycket bättre möjligheter att få ett mer tillförlitligt resultat som också kan relateras till andra individer, grupper eller populationer. Nedan ger vi dig några tips där du kan finna mer information om användbara metoder.

Företagshälsovårdens riktlinjegrupp har tagit fram ett antal riktlinjer som inkluderar olika bedömningsmetoder. Dessa hittar du på fhvforskning.se

Du kan hitta information om lämpliga och rekommenderade metoder på följande hemsidor:
www.fhvmetodik.se
www.av.se
http://www.ammuppsala.se/metoder
Det finns en användbar rapport från Arbets- och miljömedicin i Uppsala, där man sammanställt olika belastningsergonomiska riskbedömningsmetoder: "Belastningsergonomisk riskbedömning -Vägledning och metoder"

På samtliga Arbets- och miljömedicinska enheter i Sverige pågår forskning och metodutveckling.Det finns anställda ergonomer vid samtliga enheter; Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö. Är du intresserad av att diskutera metoder kan du vända dig till den enhet närmast där du arbetar.