Årsmöte 2015 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2015

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog på årsmötet. I samband med mötet fick deltagarna en presentation av "Next Office – Activity Based Working" samt rundvandring i Kinnarps Interiors lokaler

Här kan du ta del av verksamhetsplanen för 2015: Verksamhetsplan 2015