Årsmöte 2016 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2016

Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som deltog på årsmötet som vi kombinerade med tema ergonomidag. Trevligt att ses och knyta nya kontakter. Ett stort tack till våra föredragshållare Minke Wersäll, projektledare och handläggare i ergonomi, Arbetsmiljöverket, Peter Munch, vd Sveriges Företagshälsor och förbundsordförande Stefan Jutterdal. Nedan kan du ta del av verksamhetsberättelsen och övrigt material.

Vi passar på att rikta ett stort tack till Eva Eriksson Regberg för engagemang i styrelsen under flera år och under 2015 som ordförande. Vi tackar även utbildningsansvarig Elin Johansson för stort engagemang i styrelsen. Både fortsätter att vara verksamma i valberedningen.

Birgitta Hård av Segerstad var kassör under 2015, här går hon igenom ekonomin för 2015. Birgitta blir vald till vår nya ordförande 2016.

Förbundsordförande Stefan Jutterdal var på plats och inledde årsmötet och temadagen. Tack för inspiration! Stefan bloggar varje vecka, intressant och lärorikt att följa jutterdal.se 

Peter Munck, vd Sveriges Företagshälsor höll ett uppskattade föredrag

Tack Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket, för givande föredrag.

Som webbansvarig inom ergonomistyrelsen pratade Charlotte Wåhlin om sociala medier och delade med sig av erfarenheter från att att blogga via Arbets- och miljomedicinbloggen