Årsmöte 2017 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2017

Sektionen för ergonomi hälsar välkomna till årsmöte och temadag "Ergonomi och Arbetshälsa" den 17 mars i Stockholm.

Vi bjuder på ett intressant program tillsammans med medarbetare från Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Vi passar också på att hålla årsmötet för ergonomisektionen vid detta tillfälle. För mer information se kalendariet.

Välkomna hälsar ergonomisektionens styrelse!