Årsmöte 2019 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2019

Årsmötet 2019 hölls på institutet för stressmedicin.

 

                      

 

Den 29 mars hade sektionen stadgeenligt årsmöte i Göteborg och i samband med detta hade vi också en temadag om hälsofrämjande arbetsplatser. Vår kollega Agneta Lindegård Andersson hade ordnat så att vi kunde vara på Institutet för stressmedicin, som ligger i Göteborgs vackra botaniska trädgård. Flera härliga vårtecken kunde skönjas.

Årsmötet leddes av Agneta Lindegård Andersson och förlöpte enligt planerna. En ny styrelse välkomnades och tidigare styrelseledamöter avtackades. Tidigare ordförande Birgitta Hård af Segerstad samt styrelseledamöterna Charlotte Wåhlin och Per Dosenius avtackades.  I den nya styrelsen välkomnades Stina Jacobson, Ulrika Lind Ericsson och Malin Hansson.  Kjerstin Stigmar valdes till ny ordföranden. På årsmötet 14 fysioterapeuter.

Temadagen var mycket givande. Vi fick lära oss mer om det viktiga arbete som görs på Institutet för stressmedicin och även lyssna till Anne-Marie Hultberg som presenterade innehållet i rapporten: Hälsa på arbetsplatsenen- sammanställning av kunskap och metoder. Presentationen ledde till många intressanta diskussioner och reflektioner. På eftermiddagen fortsatte Lisa Björk att presentera en stor arbetsmiljösatsning som man gjort i Västra Götalandsregionen. Vi deltagare fick börja med att fundera över vad vi skulle göra om vi fått uppdraget att minska sjukfrånvaron inom regionens arbetsplatser och hade 15 miljoner till vårt förfogande. Ett tips är att gå in på institutets hemsida och teckna sig för ett nyhetsbrev.

Den 30 mars träffades den nya styrelsen för första gången och la upp riktlinjerna för hur vi ska arbeta det kommande året. Under 2019 kommer vi att ha speciellt fokus på tydliggörandet av fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomis roll. Vill du läsa mer om våra visioner och målsättningar, så kommer det att finns på vår sektions hemsida, Fysioterapeuternas webbplats.

2019 har vi många intressanta konferenser och möten att se fram emot: AMMs vårmöte i Göteborg, WCPT i Geneve med speciell nätverksträff för fysioterapeuter inom området arbetshälsa och ergonomi samt bildandet av en formellt sub group för området, NES-konferensen i Köpenhamn och Fysioterapi 2019 i Stockholm. Kanske ses vi där?

Hälsningar

 Styrelsen för Sektionen Arbetshälsa och ergonomi