Årsmöte 2020 – Fysioterapeuterna

Årsmöte 2020

Årmötet 2020 hölls 2020-03-27. Pga covid-19 skedde det digitalt.

Sektinen vill tacka alla som deltog i detta historiskt digitala möte. Det var 15 deltagare totalt. Styrelsen vill särskilt tacka Teresia Nyman som tog rollen som ordförande under mötet.

Mvh

Styrelsen.