Utbildning – Fysioterapeuterna

Utbildning

Arbete är en viktig hälsokomponent i människors liv. Det är därför viktigt att verka för ett hållbart, hälsosamt och inkluderande arbetsliv. Fysioterapeuten har här en självklar roll att stötta individer, grupper och organisationer i detta arbete. Fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomi är ofta verksamma inom företagshälsan och kallar sig ibland för ergonomer. Ergonom är inte en skyddad yrkestitel. Arbetslivets frågor förtjänar att lyftas i många fler sammanhang än i företagshälsan och vi vill därför uppmuntra kollegor inom olika inriktningar att fortbilda sig och fördjupa sig inom området arbetshälsa och ergonomi. Det finns många olika utbildningsvägar för att öka sin kompetens inom området. Man kan välja att läsa vid högskola eller universitet och gå en hel magister- eller masterutbildning med specialisering inom området eller så kan man läsa kortare kurser. Det finns också en rad andra relevanta utbildningar som ges av olika aktörer. Här kommer en lista på utbildningar som kan vara relevanta. Vi kan inte garantera att denna lista är fullständig, då det kan finnas enstaka kurser och utbildningar som vi inte känner till.

Högskole- och universitetsutbildningar

Karolinska Institutet, Stockholm

Karolinska Institutet erbjuder en magisterutbildning i arbete och hälsa (60 hp). Utbildningen ges på distans och löper på halvfart. Kopplat till din grundprofession så kan du välja tre olika inriktningar: beteendevetenskap, ergonomi eller företagssköterska. Läs mer om programmet på ”Magisterprogrammet i arbete och hälsa”. Kontaktperson för programmet är: jenny.selander@ki.se.

Umeå universitet

Umeå universitet har en magisterutbildning på distans. som löper på halvfart. Inom ramen för magisterprogrammet kan man välja tre olika inriktningar: beteendevetenskap, ergonomi eller företagssköterska. Mer information finns här: ”Magisterprogrammet i arbetsliv och hälsa”.

Kungliga tekniska högskolan KTH

KTH har ett mastersprogram som riktar sig till studenter med olika bakgrund, men där det krävs en kandidatexamen med komplettering inom statistik eller matematik.  Här kan du läsa mer om det kurs som startade 2018:”Masterprogram, teknik, arbete och hälsa”.

Högskolan i Gävle

I Gävle erbjuds flera olika enstaka kurser som kan vara relevanta inom området arbetshälsa och ergonomi. Till exempel finns  ”Belastningsergonomisk riskbedömning 7.5 hp”” eller ”Miljöpsykologi och ergonomi 7.5 hp”. Det finns också ett helt mastersprogram i ”Arbetshälsovetenskap”.

Andra utbildningar

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket erbjuder regelbundet utbildningar och seminarier i aktuella ämnen. Det finns också webutbildningar att ta del av. Titta på hemsidan www.av.se

Sveriges kommuner och regioner- SKR

På SKR:s hemsida kan man hitta utbildningar inom området försäkringsmedicin och rehabiliteringskoordinering. Det är relevant kunskap för en fysioterapeut som arbetar med arbetshälsa och ergonomi.

Arbets- och miljömedicinska kliniker

I Sverige finns det sju arbets- och miljömedicinska klinker: Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Lund. Dessa kliniker har regionala uppdrag och arrangerar regelbundet utbildningsdagar i aktuella ämnen. Gå in på de olika klinikernas hemsidor och kolla upp vad som är på gång. Kanske kan du teckna dig för en prenumeration på ett nyhetsbrev?

Sunt arbetsliv

Sunt arbetsliv är en organisation som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKR och Sobona. Organisationen erbjuder olika typer av utbildningar inom arbetsmiljö och arbetshälsoområdet. Utbildningarna kan vara riktade till arbetsplatsombud eller ledare, men har många gånger också stor relevans för fysioterapeuter.

NIVA

NIVA står för “The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health” och akronymen har sitt ursprung i Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet. Institutet är grundat av Nordiska Ministerrådet. Organisationen arrangerar utbildningar som är baserade på vetenskap och ofta medverkar framstående forskare inom aktuellt område. Utbildningarna är förlagda i något av de nordiska länderna och ges vanligen på engelska.

Ergonomi och human factors sällskapet Sverige- EHSS

EHSS är den enhet som man ska vända sig till om man funderar på att bli certifierad Europa ergonom. För mer information så titta på EHSS hemsida.

Har du frågor om utbildning så får du gärna höra av dig till utbildningsansvarig Kjerstin Stigmar via ergonomi@fysioterapeuterna.se. Jag svarar så snart jag kan och efter bästa förmåga.