Årsmöte 2023 – Fysioterapeuterna

Digitalt årsmöte 9 februari

Varmt välkommen till sektionen för Arbetshälsa och ergonomis Årsmöte 2023 den 9 februari, klockan 16.00-17.00

Vi välkomnar alla medlemmar i sektionen för arbetshälsa och ergonomi att delta på sektionens digitala årsmöte 2023.

Alla medlemmar har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. Motioner skickas till ergonomi@fysioterapeuterna.se senast 2023-01-17. Skriv i meddelandefältet att det är en motion till årsmötet.

Anmäl dig till årsmötet via ergonomi@fysioterapeuterna.se senast 2023-02-05. Skriv ”årsmöte” i meddelandefältet.

Årsmöteshandlingar finnas tillgängliga här: (logga in för att kunna ta del av dessa)

En Teamslänk kommer att skickas ut till dem som anmält sig (senast dagen före mötet). Anslut gärna cirka 10 minuter innan mötet börjar.

För att få bästa ljudkvalitet på mötet kan du tänka på följande:

-       Använd gärna fast nätanslutning.

-       Använd gärna headset.

-       Stäng av mikrofonen när du inte talar.

-       Sitt avskilt för att undvika störande bakgrundsljud.

-       Om du har problem med uppkopplingen: prova först att stänga av kameran. Fungerar inte detta så gå ur mötet och anslut igen.

Varmt välkommen önskar styrelsen

Har du frågor så kontakta: ergonomi@fysioterapeuterna.se