Målsättning och vision – Fysioterapeuterna

Målsättning och vision

Sektionens vision:

 

 ”Insatser från fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomi är självklara för att främja ett hållbart arbetsliv.”

 

 

Målsättningar:

  • Att utveckla samarbete med arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra professioner, nationellt samt internationellt.
  • Att aktivt delta och påverka lagstiftning, riktlinjer och andra samhälleliga förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
  • Att tydliggöra rollen för fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomi inom området arbetsmiljö, ergonomi och arbetsliv samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.
  • Att stödja och utveckla fysioterapeuter med inriktning arbetshälsa och ergonomis  sin profession.