Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Fysioterapeuterna

Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin

Välkommen till Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Vi är en av de största sektionerna inom Fysioterapeuterna.
Sektionen skall stimulera till ökade kunskaper om diagnostisering, behandling/rehabilitering samt förebyggande arbete inom idrottsmedicin på alla nivåer från motionär till elitidrottare.

Sektionen skall verka för att stimulera utbildning och forskning inom idrottsmedicin.

Sektionen arbetar för att vara den naturliga kontakten i idrottsmedicinska frågor ur ett samhällsperspekti gentemot både Socialstyrelsen och andra  instanser vilka hanterar positiva hälsoeffekter av regelbunden fysisk aktivitet.

Kontakt: idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se

Välkommen!

Kurser

maj
23

23 maj 2024 – 24 maj 2024

SFAIM Vårmöte 2024

GIH, Stockholm

jun
14

14 juni 2024 – 15 juni 2024

5th World Congress of Sports Physical Therapy

Oslo, Norge

 

Facebook

Instagram
@
sektionen_fyim


Twitter 

@FYIMsve

Nyheter

Högskolekurser inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

2023-03-21 23:06

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Padelkurs och CSPT

2022-10-24 11:09

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Skicka in din stipendieansökan

2022-09-26 20:57

Sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Som medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin får du rabatterat pris på prenumeration av JOSPT (Journal of Sports Physiotherapy).

Logga in för att få tillgång till länken

Rabatt hos Medema

Fysioterapeuterna Service AB har tecknat ett ramavtal med Medema som innebär att du som medlem får 15 % rabatt på ordinarie pris.