Hur blir jag CSPT? – Fysioterapeuterna

Hur blir jag CSPT?

Kriterier för Certifiering till CSPT

                                                                                                          
r att ansöka om CSPT certifiering behöver samtliga nedanstående punkter (1-4) uppfyllas. När dessa uppfyllts kan du skicka in din ansökan (se menyn).

1) Legitimerad Fysioterapeut eller Sjukgymnast Examen

Sedan minst tre år tillbaka.

2) Arbete samt idrottsmedicinsk erfarenhet

Alternativ 1 - Arbete på klinik med idrottsmedicinsk inriktning minst tre år samt ett års erfarenhet av idrottsmedicinskt arbete på fältet inom idrotten.
Alternativ 2 - Arbete på annan form av vårdinrättning med patientarbete SAMT idrottsmedicinskt arbete med idrottsklubb/ enskild idrottare / landslag i minst tre år.

3) Vidareutbildning

Högskolekurs i idrottsmedicin på avancerad nivå, minst 7.5 hp alternativt enstaka kurser motsvarande Steg 1 och 2 samt fördjupningskurs enligt SFAIM.s utbildningsstege.

4) Genomgången och godkänd Certifiering A och B (obligatorium)

 

Information certifieringsutbildning A & B

Kriterier för ansökan CSPT

Nya rutiner och kriterier CSPT