Högeskolekurser inom Idrottsmedicin – Fysioterapeuterna

Högeskolekurser inom Idrottsmedicin

Här presenterar vi de kurser inom idrottsmedicin som går på våra högskolor.

Göteborgs universitet
Idrottsmedicin inom hälsa och prestation 7,5 Hp
Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 HP
Idrottspsykologi 7, 5 HP

Karolinska Institutet 
Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 HP
Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FAR 7,5 HP
Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken 15 HP

Linköpings universitet 
Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7, 5 HP
Idrottsmedicin 7,5 HP

Linneuniversitet 
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition 7,5 HP
Idrottsmedicin – fysisk aktivitet och hälsa 7,5 HP
Idrottsmedicin - hälsofrämjande styrketräning 7,5 HP
Idrottsmedicin – Idrottsfysiologi 7, 5 HP
Idrottsmedicin – idrottsmekanik och rörelseanalys 7,5 HP
Idrottsmedicin – prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador 7,5 HP
Idrottsnutrition 7,5 HP

Luleå tekniska universitet 
Stressfysiologi 15 HP

Umeå universitet 
Idrotts- och hälsopsykologi 7,5 HP
Idrottspsykologi 7,5 HP

Uppsala universitet 
Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering 7,5 HP