Högskolekurser inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Fysioterapeuterna

Högskolekurser inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Här presenterar vi de kurser inom idrottsmedicin som går på våra högskolor.

Kurser i idrottsmedicin 2023

Göteborgs universitet

Fysisk träning - från molekyl till klinik, med speciell referens till fysioterapi 7,5 HP
Idrottsmedicin 7,5 HP
Idrottsmedicin inom hälsa och prestation 7,5 Hp
Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 HP
Idrottspsykologi 7, 5 HP

Karolinska Institutet

Idrottsmedicin och idrottsvetenskaplig metodik 30 HP
Grundläggande muskuloskeletalultraljudsdiagnostik 15 HP
Människan i rörelse – rörelseanalys i praktiken 15 HP
Fysisk aktivitet som prevention och behandling FYSS/FaR 7,5 HP

Linköpings universitet

Fysioterapi med inriktning mot fysisk aktivitet och beteendemedicin 7, 5 HP
Idrottsmedicin 7,5 HP

Linneuniversitet

Idrottsmedicin – fysisk aktivitet och hälsa 7,5 HP
Idrottsmedicin - hälsofrämjande styrketräning 7,5 HP
Idrottsmedicin - hälsorelaterade mätmetoder inom idrottsmedicin och idrottsvetenskap 7,5 HP
Idrottsmedicin – Idrottsfysiologi 7, 5 HP
Idrottsmedicin – idrottsmekanik och rörelseanalys 7,5 HP
Idrottsmedicin – prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador 7,5 HP
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottsnutrition 7,5 HP

Luleå tekniska universitet

Stressfysiologi 15 HP

Mälardalens högskola

Bedöma, ordinera och utvärdera individanpassad fysisk träning 7,5 HP

Umeå universitet

Magisterprogrammet i idrottsmedicin 60 HP
Idrottsmedicin med inriktning mot idrottspsykologi 7,5 HP

Uppsala universitet

Idrottsmedicin och idrottsrehabilitering 7,5 HP

Högskolan Halmstad

Magisterprogram i träningens biomedicin - hälsa, idrott och prestation (Exercise biomedicin - health and performance) 60 HP