Hitta idrottsmedicinsk fysioterapeut – Fysioterapeuterna

Hitta din fysioterapeut

med kompetens inom fysisk aktvitet och idrottsmedicin

Kompetenskartan har flyttat och drivs inte längre av förbundet/sektionen.

Kartan är till hjälp för patienter och vårdgivare som vill komma i kontakt med en fysioterapeut med kompetens inom området fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Listningar och ändringar sköts fortsättningsvis från den nya sidan.

Logotype sektionen FYIM