FYIM Stipendie 2023 – Fysioterapeuterna

FYIM's Stipendie 2023

STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

År 2018 instiftades två stipendier av Sektionen för 
Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. 


Från och med år 2023 är summan för varje stipendium 10000 kr. 

Stipendiet kan sökas av dig som medlem i sektionen som studerar magister/masters fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin.

Ansökningsperioden är från och med 1 maj till och med 30 september.
Stipendiet delas ut 1 december. 

Projektet ska sedan presenteras i samband med FYIM's årsmöte under februari året efter. Vinnarna kommer även att inbjudas till årsmötet och/eller kongress året efter för att presentera resultaten.

Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på master/magisternivå med god kvalitet. 

Information om ansökan 
Ansökningarna kommer att granskas av minst tre representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin. 
Ansökan mailas, senast 30 september, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. Märk mailet med "stipendium 2023".

Till ansökan skall bifogas;  
1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida.

2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent.

3. Ekonomisk kalkyl

Ansvarig för stipendierna är Sofia Ryman Augustsson, Docent, Leg fysioterapeut, Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. 
Besked ges 1 december 2023 och stipendiet betalas ut därefter.