FYIM stipendiater – Fysioterapeuterna

FYIM stipendiater

Här ser du föregående års stipendiater

STIPENDIATER 2022  

 

Utskottet för forskning och utbildning inom sektionen för Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin har den 2 december beslutat om utdelning av 2022 års stipendier enligt förslag från stipendiekommittén.  

2022 års stipendiater är Leg fysioterapeut Anna Högdal och Leg Fysioterapeut Daniel Karsberg Zotterman. 

 

Anna Högdal arbetar som fysioterapeut inom Primärvården i Uppsala och läser sina masterstudier vid Linné Universitet. Projektet som Anna erhållit medel för är ”Motorsimulering som komplement till träning vid rehabilitering av rotatorcuffproblematik”  

Motiveringen lyder:  
Med en tydlig projektplan och välavgränsad studie och ett stort mått av nytänkande ser vi fram emot resultaten av detta projekt och vad som kan komma utav det i förlängningen. Tillgång till ytterligare metoder och verktyg som underlättar rehabilitering är välkommet.    

Daniel KarsbergZotterman arbetar inom primärvården i Göteborg och läser sina magisterstudier vid Göteborgs universitet. Projektet som Daniel erhållit medel för är ”Exercise capacity after long term physical activity on prescription given by physiotherapists”   

Motiveringen lyder:  
En välskriven projektplan och ett viktigt ämne där behovet hela tiden ökar i takt med att fler och fler patientgrupper och sjukdomstillstånd ses ha nytta av fysisk aktivitet. Kunskapen om effekten av fysisk aktivitet på recept kan stärka det arbete fysioterapeuter dagligen gör i sin kliniska vardag.  

 

Vi från styrelsen gratulerar de båda stipendiaterna och önskar dem lycka till med projekten.

/Styrelsen
 

 

Föregående år

2018: Anna Ek, leg Fysioterapeut och Martin Ringsten, leg Fysioterapeut.
2019: Fredrik Hedbys, leg Fysioterapeut och Erica Grealish, leg Fysioterapeut.
2020: Ingen utdelning
2021: Erica Svensson, leg Fysioterapeut och Maria Nyman, leg Fysioterapeut