FYIM’s Stipendie 2022 – Fysioterapeuterna

FYIM’s Stipendie 2022

STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

Ansökan 2022 är öppen från och med 15 april till och med 30 september 2022. 

 

Året 2018 instiftades två stipendier av Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, som kan sökas av magister/ mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin.

Från 2022 är summan för varje stipendie 10.000 kr. Ansökan ska varje år vara inlämnad sista september och kommer att delas ut 1 december.  Projektet ska sedan presenteras i samband med FYIM’s årsmöte under februari året efter. Vinnarna kommer även att inbjudas till årsmötet och/eller kongresess året efter för att presentera resultaten. 

Information om ansökan

För att få ansöka om stipendet behöver du vara medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.
Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Ansökan mailas, senast 30 september, till idrottsmedicin@fysioterapeuterna.se. Märk mailet med "stipendium 2022".

Till ansökan skall bifogas;

  1. Projektplan, Använd typsnitt Times New Roman, storlek 12, max 4 sidor (A4) inklusive titelsida. 
  2. Kort personlig info, inklusive vid vilket Universitet/högskola som sökande är antagen som magister/mastersstudent. 
  3. Ekonomisk kalkyl 

Ansvarig för stipendierna är Petra Källman Navier, Leg fysioterapeut, Specialist i Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin. Besked ges 1 december 2022 och stipendiet betalas ut därefter.

Tidigare har stipendier delats ut till Leg Fysioterapeut Anna Ek, Leg Fysioterapeut Martin Ringsten, Leg fysioterpeut Erica Grealish och leg fysioterapeut Fredrik Hedbys. Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på master/magisternivå med god kvalitet.