FYIM Stipendie 2023 – Fysioterapeuterna

FYIM Stipendie

STIPENDIE ATT SÖKA OM DU LÄSER EN MAGISTER/MASTER I FYSISK AKTIVITET och IDROTTSMEDICIN

 

Året 2018 instiftades två stipendier av Sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin, som kan sökas av magister/ mastersstudenter inom fysioterapi med inriktning fysisk aktivitet och/eller idrottsmedicin.

Från 2022 är summan för varje stipendie 10.000 kr.

Ansökan ska varje år vara inlämnad sista september och
kommer att delas ut 1 december. Projektet ska sedan presenteras i samband
med FYIM’s årsmöte under februari året efter. Vinnarna kommer även att
inbjudas till årsmötet och/eller kongresess året efter för att presentera resultaten. 

Stipendiet har som ändamål att främja vetenskaplig forskning inom fysisk aktivitet och idrottsmedicin. Sektionen vill med detta stipendium stimulera fysioterapeuter till fortsatt utbildning och underlätta för realisering av forskningsprojekt på master/magisternivå med god kvalitet.

Information om ansökan
För att få ansöka om stipendet behöver du vara medlem i sektionen för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.
Ansökningarna kommer att granskas av minst två representanter från sektionens styrelse. För att kunna söka stipendium krävs att du är antagen i en kurs i examensarbete på avancerad nivå (D-nivå) under året. Ansökningarna bedöms utifrån nyhetsvärde, vetenskaplig metod och relevans för ämnet fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

Ansökan 2023 öppnar under våren.