Länkar – Fysioterapeuterna

Länkar

Aktuella länkar till olika externa webbplatser. För pekaren till webadressen och klicka.

Nationellt Kompetenscentrum Sällsynta Diagnoser
http://www.agrenska.se/


Medicinsk information
http://www.infomedica.se/

Forskning, litteratur mm
http://www.fhs.mcmaster.ca/canchild

CPUP nationellt kvalitetsregister för barn/ungdomar med cerebral pares
http://www.cpup.se/

Ovanliga diagnoser
http://www.socialstyrelsen.se/

EACD - European Academy of Childhood Disability
http://www.eacd.org/

Nyhetsbrev från IOPTP - International Organisation of Physical Therapist in Paediatrics
http://wcpt.org/ioptp/newsletters

Hjälpmedelsinstitutet

http://www.hi.se/

Intresseförening för sjukgymnaster inom omsorg och habilitering
http://www.soms.nu/

Svenska handikappidrottsförbundet
http://www.shif.se/

Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott
http://www.suh.se/

SPARCLE - Study of Participation of Children with Cerebral Palsy Living in Europe
Forskningsprojekt om livskvalitet för barn och ungdomar med cp
https://research.ncl.ac.uk/sparcle/

Intresseföreningar

Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar
http://www.rbu.se/

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
http://www.fub.se/

Förening för Down syndrom
http://www.svenskadownforeningen.se/


Riksförbundet för sällsynta diagnoser
http://www.sallsyntadiagnoser.nu/

Riksföreningen autism
http://www.autism.se/

Föreningen för neuropsykiatriska funktionshinder
http://www.attention.se

Riksförbundet hjärnkraft - förvärvade hjärnskador
http://www.hjarnkraft.nu/

Riksförbundet för trafik- och polioskadade
http://www.rtp.se/

Föreningen för unga reumatiker
http://www.ungareumatiker.org/