Medlemskap – Fysioterapeuterna

Medlemskap

Du som är sjukgymnast/fysioterapeut och medlem i Fysioterapeuterna kan välja att vara med i Sektionen för Habilitering och Pediatrik.

Du kan när som helst välja att bli medlem i vår sektion och du kan vara medlem i flera sektioner samtidigt. Våra medlemmar arbetar inom barnhabilitering, barnklinik, skola, vuxenhabilitering, barnhälsovård, skolhälsovård eller på olika centra.

Medlem i Sektionen för Habilitering och Pediatrik inom Fysioterapeuterna blir du genom välja/ändra din sektionstillhörighet på Min sida. I andra hand kan du kontakta förbundets medlemsregister medlemsregistret@fysioterapeuterna.se eller tel 08-56706150.

Observera att du kan vara med i en sektion kostnadsfritt men du kan också vara med i flera sektioner mot en mindre avgift.