Beskrivning av styrelseuppdrag – Fysioterapeuterna

Beskrivning av styrelseuppdrag

Att sitta som styrelsemedlem i sektionen för habilitering och pediatrik innebär att du får ta del av en fin gemenskap och får tillgång till ett stort närverk av fysioterapeuter som arbetar mot pediatrik. Du har möjligheten att påverka vidareutveckling inom vår profession, vilka frågor brinner just du för? Ta chansen att få driva dessa tillsammans med oss!

Styrelsen består av sju styrelsemedlemmar, en ordförande, en sekreterare, en kassör, två-fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har som målsättning att alla ska medverka vid våra möten. Under året blir det ca 9 möten varav 6 av dem är digitala möten och 3 av dem är fysiska möten.