Beskrivning av styrelseuppdrag – Fysioterapeuterna

Beskrivning av styrelseuppdrag

Att sitta som styrelsemedlem i sektionen för habilitering och pediatrik innebär att du får ta del av en fin gemenskap och får tillgång till ett stort närverk av fysioterapeuter som arbetar mot pediatrik. Du har möjligheten att påverka vidareutveckling inom vår profession, vilka frågor brinner just du för? Ta chansen att få driva dessa tillsammans med oss!

Som styrelsemedlem är du med från planering till genomförande av våra kurser och utbildningsdagar. Vi i styrelsen är måna om varandra och hjälps åt för att på bästa sätt jobba tillsammans.

Styrelsen består av sju styrelsemedlemmar, en ordförande, en sekreterare, en kassör, två ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har som målsättning att alla ska medverka vid våra möten. Under året blir det ca 9 möten varav 6 av dem är telefonmöten och 3 av dem är fysiska möten. 

Då man väljs in i styrelsen så gäller detta för en period på 2 år. Poster och ansvarsområden fördelas inom styrelsen. Detta sker på första styrelsemötet i samband med årsmötet.

Om du är nyfiken på vad styrelsearbetet innebär får du gärna kontakta någon av oss som sitter i styrelsen så kan vi svara på dina frågor! Du når oss på mail haboped@fysioterapeuterna.se.