Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

  • Arrangera utbildningsdagar och webinarium inom olika pediatriska områden. 
  • Ge ut medlemsbladet Krumeluren två gånger per år 
  • Samverka med våra nordiska syskonorganisationer 
  • Sprida kunskap och information via våra sociala nätverk. 
  • Verka för kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter inom habilitering och pediatrisk verksamhet.  
  • Styrelsen för en dialog med Fysioterapeuterna i angelägna frågor.  
  • Medverka i Fysioterapeuternas professionsråd.  
  • Verka för metodutveckling och forskning inom pediatrisk fysioterapi.  
  • Verka för samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar inom samma område