Verksamhet – Fysioterapeuterna

Verksamhet

Sektionen har ca 800 medlemmar.

Sektionens främsta uppgift är att :

  • verka för utveckling och spridning av metodik inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi

Detta sker genom att:

  • varje år arrangera ett fortbildningstillfälle och en Kontaktombudsdag i samband med sektionens årsmöte under våren.
  • ge ut medlemsbladet Krumeluren två gånger per år samt regelbunden e-post till Kontaktombuden
  • sprida medlemsbladet till våra nordiska syskonorganisationer
  • verka för kvalificerad grundutbildning samt fortbildning av legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter inom pediatrisk verksamhet. Styrelsen för dialog med landets olika utbildningar och/eller Fysioterapeuterna i angelägna frågor väckta av årsmöte, kontaktombud eller enskilda medlemmar. Ett forum för detta är Yrkesrådet, där ordförandena från varje sektion deltar. Samverkan sker med Fysioterapeuternas Vetenskapliga råd, samt Högskolegruppen.
  • verka för metodutveckling och forskning inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi. Styrelsen håller sig à jour med aktuellt metodutvecklingsarbete och forskning inom pediatrisk sjukgymnastik/fysioterapi samt att till föreläsningar arrangerade i sektionens namn i första hand engagera sjukgymnaster/fysioterapeuter. Sektionen erbjuder på så sätt forum för presentation av nya rön.
  • verka för samarbete med andra yrkesgrupper som arbetar inom samma område.