Haboped-dagar – Fysioterapeuterna

Haboped-dagar

Här finns information om Haboped-dagarna som sektionen arrangerar i januari/februari varje år. Presentationer från föreläsningarna på årets haboped-dagar hittar du under menyval Presentationer i vänstermenyn.

Sektionen arrangerade 2023 års Haboped-dagar den 26-27 januari, på plats i Stockholm eller i digital form. Tema: Långvarig smärta