Valberedning – Fysioterapeuterna

Valberedning

Valberedningen har ett viktigt uppdrag i att hitta de personer som på bästa sätt kan och vill utföra styrelsearbete för Haboped-sektionen.

Valberedningen består av två personer och tillsätts av årsmötet. Här finns mer information om valberedningens arbete och uppdrag.

Välkommen att ta mailkontakt med Stina eller Peter om du vill veta mer!

Stina Törner

Peter Nordqvist