Behandlingsriktlinjer – Fysioterapeuterna

Behandlingsriktlinjer

Här visas publicerade riktlinjer som rör diagnoser inom kvinnors hälsa.

Förbundets behandlingsriktlinjer:

Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling av patienter med graviditetsrelaterad ländryggs- och bäckensmärta (se under rubriken "Obstetrik och gynekologi")

Riktlinjer för fysioterapeutisk behandling av patienter med obstetrisk analsfinkterruptur (se under rubriken "Obstetrik och gynekologi")

Royal Dutch Association of Physiotherapys behandlingsriktlinjer angående stressinkontinens:


  Fysioterapeutiska riktlinjer för stressinkontinens med tillhörande flödesschema samt review av evidens som dokumenten baseras på