Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser

Kurs i april!

Sektionen bjuder in till introduktion i bäckenbottenpalpation 

 

Kursen är uppdelad i ett teoretiskt block som går via Zoom den 26/4 samt ett praktiskt tillfälle den 6/5 i Stockholm kl 10-15.30

Denna kurs är tänkt som en introduktion till vaginal palpation för dig som inte har palperat tidigare. För att delta i kursen krävs att man ställer upp på att bli undersökt. 

På grund av att detta är ett utbildningstillfälle med ovana bedömare och ej sjukvård avråder kursarrangören gravida att delta i kursen.

Pris:

3000 kr för medlemmar 

5000 kr för icke-medlemmar

 Anmäl här.

 

 


 

 

 

 

Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering, Karolinska Institutet, 4,5 hp ht 23

 

Kursen ger ökad kunskap och kompetens om bäckenbottens normalfunktion och dysfunktioner avseende blåsa, tarm och smärttillstånd. Du får även kliniska verktyg och bedömningsmetoder för att utföra undersökningar och behandlingar. Verktygen grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt och gällande riktlinjer vilket ökar patientsäkerheten och kvaliteten.

Vem riktar sig utbildningen till

Fysioterapeuter, barnmorskor, uro- och tarmterapeuter och läkare som arbetar inom kvinnohälsa

Förkunskaper

 

Minst 180 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Praktisk information

 

Kursen inleds den 28 augusti 2023 på distans via lärplattformen Canvas. Detta följs av fysiska kursträffar den 21 september, 26–27 oktober och enavslutande träff på distans den 14 december.

Kursträffarna sker på Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi, Campus Flemingsberg. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans via lärplattformen Canvas.

 Pris: 13 000 kr exklusive moms

All information finns att läsa här.