Kurser – Fysioterapeuterna

Kurser 2023

Kursen bäckenbottendysfunktion del 1+2 finns att köpa som uppdragsutbildning. Offert lämnas vid intresse.

Bäckenbottendysfunktion Steg 1

 

Grundläggande förutsättningar:

Kurser som hålla av Sektionen Kvinnors hälsa har obligatoriska moment med palpation. Riktlinjer om vad som krävs vid deltagande i kursens palpationsmomenten samt skriftligt samtycke om att delta i palpationsmoment.  

Förkrav på deltagande i kurs är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast samt godkänd tidigare kursnivå eller likvärdigt alternativt individuell bedömning av kliniks erfarenhet. 

Övergripande mål: Följer de mål som önskas i specialistordningen för obstetrik, gynekologi och urologi.

Lärandemål i specialistordningen:

2a, delvis 2b samt 2c

Mål:

Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv kunna: 

 • Beskriva anatomi och funktion av bäckenbotten och kringliggande strukturer hos den kvinnliga anatomin (vagina, uro, vulva).  
 • Undersöka, bedöma och behandla de vanligast förekommande besvären vid bäckenbottendysfunktion   
 • Identifiera behov av vidare utredning 

 

Grundläggande Innehåll:

 • Anatomi (skelett, bäckenbottenmuskler samt stödjande funktioner, nedre urinvägarna, vulva) 
 • Introduktion till bäckenbottenpalpation samt riktlinjer för palpation (code of good practice) 
 • Vaginal palpation (se information kring palpationsmoment) 
 • Urininkontinens: Normal blåsfunktion. Ansträngnings-, trängnings- samt blandinkontinens, tömningsproblematik  
 • Bäckenbottenträning 

 

Bäckenbottendysfunktion del 2

 

Grundläggande förutsättningar:

Kurser som hålla av Sektionen Kvinnors hälsa har obligatoriska moment med palpation. Riktlinjer om vad som krävs vid deltagande i kursens palpationsmomenten samt skriftligt samtycke om att delta i palpationsmoment.  

Förkrav på deltagande i kurs är legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast samt godkänd tidigare kursnivå eller likvärdigt alternativt individuell bedömning av kliniks erfarenhet. 

Övergripande mål: Följer de mål som önskas i specialistordningen för obstetrik, gynekologi och urologi.

Lärandemål i specialistordningen:

2a, delvis 2b samt 2c

Mål:

Ur ett fysioterapeutiskt perspektiv kunna:  

 • Beskriva anatomi och funktion av sfinktrar, tarm och perinealkropp. Fördjupad kunskap hos den kvinnliga anatomin samt introduktion av den manliga anatomin.   
 • Beskriva olika typer av tarm/ anal dysfunktion samt undersöka, utreda och behandla anala besvär.   
 • Känna till vårdkedja kring bäckenbottendysfunktion

 

Grundläggande Innehåll:

 • Fördjupad anatomi – kvinnlig och manlig (tarm, sfinkter, levatorer, perinelakropp   
 • Normal tarmfunktion samt avföringsvanor  
 • Anal inkontinens/ förstoppning – undersökning, utredning och behandling  
 •  Anal samt bidigital palpation  
 •  Individanpassad bäckenbottenträning