Medlemskap – Fysioterapeuterna

Medlemskap

Sektionen för Kvinnors hälsa verkar för alla fysioterapeuter/sjukgymnaster. Vi vill inspirera och stödja dig som medlem inom ditt yrkesval och arbetar aktivt för att driva vårt ämnesområde obstetrik, gynekologi och urologi framåt.

Vi erbjuder dig som medlem:

-          Tillgång till utbildning

-          Två nyhetsbrev/år

-          Årsmöte inklusive föreläsning

-          Möjlighet att påverka sektionens arbete

-          Möjlighet till mötesplatser för medlemmar

-          Aktiv omvärldsbevakning