Styrelsemedlemmar – Fysioterapeuterna

Styrelsemedlemmar


All kontakt till styrelsen sker genom att maila kvinnorshalsa@fysioterapeuterna.se
Vill du nå någon särskild person i styrelsen kan du märka mailet med dennes namn.


Ordförande 
Anna Skawonius
Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapimottagning, R41
141 86 Stockholm   


Sekreterare och vice ordförande
Annelie Nilsson
Kvinnokliniken Södra Älvsborgs Sjukhus 


Ledamot
Birgitta Nordgren 
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi,vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för fysioterapi   


Ledamot
Annelie Gutke
Göteborgs Universitet 


Ledamot
Helena Sohlman
Hela Kroppen Specialiserad Fysioterapi, Södermalm


Kassör
Marie Stigsson
Solna Sundbyberg Rehab 


Ledamot, webbredaktör
Emma Regberg 
Meja Kvinnohälsa, Stockholm