Material – Fysioterapeuterna

Material

Sektionen för kvinnors hälsa har tagit fram en folder för information om fysioterapi för gravida kvinnor och nyblivna mammor. Denna får gärna användas och spridas i sin helhet.