Intervju MDT-examen – Fysioterapeuterna

2023-03-15 12:00

Sektionen för MDT

Intervju MDT-examen

Tankar kring att läsa till MDT-examen. Intervju med Leg fysioterapeut Susanne Spetz.

Susanne har arbetat som fysioterapeut/sjukgymnast i 24 år och startade eget företag med egen etablering sedan 1,5 år tillbaka och är verksam på STO-Kliniken i Stenungsund.

 

 Varför valde du att ta examen? 

Jag hade tidigare gått A-kurs och tyckte mycket om MDT-konceptet. Min upplevelse är att det varit begränsat med vidareutbildning som anställd i Regionen, och nu när jag tagit steget till egen företagare så kändes det självklart för mig att läsa vidare. Jag har också en kollega med MDT-examen som uppmuntrade mig. När man har köpt en etableringsersättning så ställs det krav på en högre kompetens för att få en högre ersättning, och då kan en examen i MDT vara en del i att uppnå det. Jag hade funderat länge på att läsa vidare och nu kändes det självklart för mig att vidareutbilda mig inom rörelse-stödjeorganen. Att läsa vidare till en credential examen i MDT har fördjupat och befäst kunskapen från A-D kurs och varit mycket utvecklande och stimulerande för mig i mitt arbetssätt.

Hur upplevde du studierna, och vad kan du ge för råd till andra som vill läsa vidare? 

Jag var ledig en dag i veckan under en kortare period för att studera samt använde kvällar och helger. Framför allt läste jag ganska mycket i A och B pärmarna. Jag använde instuderingsfrågorna som repetition, samt hade McKenzies läroböcker  som komplement. Instuderingsfrågorna tycker jag var bra att använda i slutet när jag kände mig klar med pärmarna. De praktiska momenten i teknikfilmerna var mycket bra repetition. Sen var det väldigt användbart för mig att vänja mig på att bli bättre på att arbeta mycket mer med McKenzies statusmallar. Jag bestämde mig för det under inläsningsperioden och har haft god hjälp av det både under examen och i mitt fortsatta arbete. Jag kan också rekommendera att ordna tillfälle ihop med en kollega för att träna på grepp i de svårare teknikerna. Det var nyttigt att få feedback.  

Hur upplevde du examensdagen?

Examensdagen bestod av en teoretisk del och en praktisk det, under en heldag.  Jag var väldigt nervös och det var en intensiv dag, men det var också väldigt roligt! Examinatorn var lugn och förmedlade en känsla av trygghet. Detta examenstillfälle var vi bara 2 personer. Känslan efteråt att ha lyckats var fantastisk!

Hur har ditt arbete som fysioterapeut förändrats sedan dess?

MDT passar mycket bra i både primärvård och privat. Jag känner mig mycket mer trygg i både mitt arbete och med McKenziemetoden efter att ha klarat examen. Arbetet känns roligare! Känner mig mer säker i min bedömning och i behandlingssituationer med patienterna, även när det är svårt. 

Jag har insett att jag tidigare missat vissa delar i anamnesen. Genom att nu använda mig av MDT:s statusblad i mitt arbete så hjälper det mig att begränsa och fokusera, att tydligare se om det finns riktningspreferens eller inte, om patienten har någon av de tre klassifikationerna eller ingår i gruppen Övrigt som inte svarar på upprepade rörelser. Också gruppen Övrigt känns nu lättare att hantera och jag känner mig mer trygg i att ha utfört en strukturerad undersökning och jag upplever det nu lättare att hantera hur ska gå vidare med dem, t ex erbjuda smärtlindring, träning eller hänvisa till läkare etc. Jag upplever att jag har en behandlingsarsenal där MDT är en del i allt jag gör för både nacke, bröstrygg, ländrygg och extremitetsleder. 

Jag upplever att jag utvecklats väldigt mycket de senaste åren som fysioterapeut och det känns så bra. Som egen företagare styr jag själv min tid och kan med särskilt arvode i min etablering lägga lite mer tid på varje patient, vilken är en stor fördel för både mig och min patient. En stor förändring i mitt arbete efter att ha tagit examen är att jag inte är lika rädd för patientens smärta längre. Nu vill jag utforska den och se hur smärtan beter sig, som en del i min bedömning och behandling. Det är något som har förändrats under tiden. 

Varför tror du att vissa avstår examen efter genomgångna McKenzie kurser A-D?

Jag upplever att MDT-konceptet hänger med i den senaste forskningen och lärarna är uppdaterade på nya studier och utbildningarna och konceptet är mycket bra.

En orsak till att vissa avstår till att läsa vidare skulle kunna vara att man tror att det räcker med att ha gått A-B kurs, vilket jag också tyckte under en längre tid. Nu inser jag i efterhand att jag med enbart baskurserna, bara delvis bedömt och behandlat enligt metoden. På mina tidigare arbetsplatser i Västra Götaland har det varit svårt att avsätta tid för instudering, och det har varit liten uppmuntran som anställd att gå vidareutbildning. Det har varit svårt ta ut ledighet och det är då risk att man inte tar sig tid för det. Som anställd i regionen har det krävts en bred kunskapsinriktning. För mig fanns det en stor längtan efter att spetsa min kompetens. Oavsett anställningsform kan jag varmt rekommendera att läsa vidare! 

Intervju av Ingrid Åkesson, Cred.ex. MDTFördelar med att ta Examen i MDT

  • Ökad förståelse för konceptet och de olika stegen i behandlingen.

  • Ökad kvalitet på de manuella teknikerna.

  • Snabbare behandlingsresultat vilket ger mer motiverade patienter (evidens finns för att kliniker med Examen eller Diploma i MDT blir mer effektiva i bedömningen och klassificeringen av patientens besvär)

  • Bättre på att triagera patienter med besvär som kräver annan instans eller insats.

  • Möjlighet att tillgodoräkna sig kunskaperna inför ansökan om specialistkompetens, exempelvis inom ortopedi. 

  • För egenföretagare med nationella taxan kan ge ekonomiska fördelar, examen ger 30 poäng i ansökan för särskilt arvode inom Rörelse/Stödjeorganen.

  • Du får marknadsföra dig på Institutets hemsida vilket synliggör dig för patienter och vårdgivare.

Senaste nyheterna

MDT Konferens 2024

2023-10-23 12:00

Sektionen för MDT

Välkommen till MDT-konferens i Göteborg 15-16 mars 2024. Till denna konferens kommer en mycket...

Effektivisera dina digitala vårdbesök

2023-09-18 16:00

Sektionen för MDT

Mark Aarts delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap om att arbeta med digitala vårdbesö...

Finländska Mckenzieinstitutet firar 30 år

2023-08-15 12:00

Sektionen för MDT

Över en helg i mitten av april fick vi möjlighet att vara med det finska McKenzieinstitutet för a...

15th International Conference in MDT - Ottawa 2024 8 - 11 August 2024

2023-04-10 09:00

Sektionen för MDT

15th International Conference in MDT - Ottawa 2024 8 - 11 August 2024   Save the date! Klicka här...

Intervju MDT-examen

2023-03-15 12:00

Sektionen för MDT

Tankar kring att läsa till MDT-examen. Intervju med Leg fysioterapeut Susanne Spetz.