Utbildning i MDT – Fysioterapeuterna

Utbildning i MDT

Vill du vidareutbilda dig eller vässa dina kunskaper inom Mekanisk Diagnostik och Terapi/McKenzie?

Grundutbildningen i Mekanisk Diagnostik och Terapi (MDT), erbjuds globalt och består av fem kurser, som genomförs i delarna A till E. A- och B-kurserna är grundkurser inriktade på ländryggen, respektive hals- och bröstryggen. C-kursen är både en fortsättningskurs med inriktning problemlösning ländrygg och en grundkurs i nedre extremiteter. D-nivån är också en fortsättningskurs med inriktning problemlösning hals- och bröstrygg, samt grundkurs i övre extremiteter. E-kursen är en fördjupningskurs i extremitetsbesvär.

Gemensamt för samtliga kurser i grundutbildningen är att vi blandar teori med praktiska moment där du som deltagare får träna olika tekniker. En unik del i våra utbildningar är att vi alltid har med verkliga patienter som läraren undersöker inför gruppen av kursdeltagare. Det är en viktig och bärande del inom MDT att jobba med kliniskt resonemang, problemlösning och kommunikation i alla patientkontakter och patientdemonstrationerna är en del i detta.

När du slutfört A-D kurserna är du behörig att genomföra en teoretisk och praktisk examination som ger dig en formell examen i MDT, sk Credential. I dagsläget är E-kursen inte ett krav för att avlägga examen.

För mer information om utbildning i MDT, klicka här.