Intervju med diplomamentorerna – Fysioterapeuterna

Intervju med diploma-mentorerna

”Jag har inte haft så roligt inom yrket sedan jag själv tog diploma” Tillsammans har de över 35 års erfarenhet av att undervisa sjukgymnaster inom MDT (Mekanisk diagnostik och terapi.) Nu ska de tillsammans ta sig an den kliniska delen av diplomautbildningen, som i år genomförs för första gången i Sverige. Upplägget med tre gånger tre veckor, fördelat på tre mentorer är unikt. Tanken är att kandidaterna ska få tid att praktisera och reflektera mellan handledningstillfällena. Även om syfte och mål med utbildningen är noga definierat och standardiserat finns det olika vägar att komma dit. Genom att erbjuda handledning av tre olika lärare, finns förutsättningar att vidga perspektiven och öka den personliga reflektionen ännu mer. Första perioden är redan avslutad och kandidaterna är nu inne i sin andra handledningsperiod. Träffa Göte Norgren, Lars Degerfeldt och Tobias Croner, diplomautbildningen tre mentorer, och hör dem berätta om deras tankar och drivkrafter.

Det är första gången som diplomautbildningens kliniska del genomförs i Sverige. Vad är er respektive roll som mentor?

Göte: Min roll gentemot kandidaterna och de övriga lärarna är att vara den sammanhållande länken för de tre praktikperioderna. Det blir viktigt framförallt när vi kommer till bedömningen på slutet. Min roll gentemot kandidaterna är att lyssna på deras önskemål, vad de vill bli bättre på, och balansera detta emot deras egna styrkor och svagheter för att hjälpa dem vidare. Vi ser det som en process där vi för löpande utvärderingar med möjlighet att förändra - eller sätta upp nya mål.

Lars: Jag vill kunna hjälpa till att skapa förståelse för och utveckla studenternas möjligheter att till fullo utnyttja möjligheterna med MDT sysstemet. Fördjupa riktnings-prefetensbegreppet så att det står för sej själv och kan appliceras på alla leder. Utveckla manuella färdigheter och visa kraftprogression hela vägen till manipulation.

Tobias: Denna gång kommer jag ha de tre sista veckorna där vi fokuserar på bröstryggen samt differentialdiagnostik exempelvis mellan ländrrygg, SI-led och höftled, halsrygg och skuldra, samt repetition och sammanfattning av hela utbildningen.

Vad vill du personligen tillföra?

Göte: Jag vill fokusera på något som jag tycker är eftersatt, nämligen patientudervisningen. Vi har en metod som lämpar sig utmärkt för detta men vi utnyttjar bara en bråkdel av potentialen. .

Lars: Bidra till att känna engagemang och entusiasm inför vårt yrke och den potential vi har att påverka många tillstånd med noggrant utprovade rörelser.

Tobias: Att få en annan infallsvinkel vid analys och i mötet med patienten. Ge studenten en ökad trygghet i allt från anamnestagning till undersökning och behandlingsmoment där studenten ska kunna motivera varje steg.

Hur skiljer sig diplomautbildningen från A-D-kurserna?

Göte: Om jag svarar för den kliniska delen, kan man säga att inlärningen blir mer individuell och verklighetsförankrad, eftersom undervisningen sker i behandlingsrummet och kandidaten hela tiden får feedback på det hen gör.

Lars: Den stora patientmängden och individuell klinisk handledning.

Tobias: Vid de vanliga kurserna så undersöker läraren patienten. I dipomautbildningen är studenten ansvarig för anamnes, undersökning och behandling men med läraren i bakgrunden. Detta gör att studenten får en mycket mer central och aktiv roll där läraren är mer ett bollplank. Det är en högre nivå på kliniskt tänkande och att studenten ska lära sig att motivera val av undersökning- och behandlingsmetod. Det är en unik upplevelse där det är maximalt två studenter per lärare vilket gör att den personliga utvecklingspotentialen är enorm.

11) Ni har haft/ska ha de första svenska kandidaterna. Hur förbereder ni er?

Göte: Jag har haft den första gruppen och måste säga att jag inte har haft så roligt inom yrket sedan jag själv tog diploma. Det är otroligt stimulerande och intressant att få djupdyka inom ett område tillsammans med motiverade kollegor. Och det som verkligen får det att lyfta är att det sker live, men patienter i fokus.

Lars: Mina förberedelser har dels bestått i att jag själv läst in mej på de artiklar som studenterna kommer att få läsa under den kliniska fasen. Har också lagt en hel del möda på att planera dagarna så att vi får maximalt utbyte kliniskt med variation mellan enskilt arbete, arbete tillsammans med studentkollega, arbeta tillsammans med mej och med auskultation där jag geneomför undersökningen.

Tobias: Att handleda erfarna kliniker kräver noggranna förberedelser och planering. Även om vi har en standardiserad veckoplan från McKenzieinstitutet gäller det att planera dagarna så att studenterna får både möjlighet till utmaning och reflektion. Både den teoretiska utbildningen och den kliniska delen är mycket intensiva och kräver stor närvaro, aktivitet och vakenhet från handledarens sida för att utbildningen ska vara givande.

Av Martina Croner

Göte Norgren
Göte Norgren
Diplomatubildning: Minneapolis 1997
Antal år som utbildare inom MDT: 14
Det här fick jag med mig från diplomautb:
Svårt att skilja ut en enskild detalj, utbildningen gav på många sätt frukt i efterhand. Jag blev
framförallt bättre på att diffa ut problem som i första hand inte är mekaniska och ta hand om dem.

Lars Degefeldt
Lars Degerfeldt
Diplomatubildning: Nya Zeeland 1994
Antal år som utbildare inom MDT: 18
Det här fick jag med mig från diplomautb:
Det viktigaste var nog att tömma ut en behandlingsriktning innan jag bytte princip. Jag lärde mej också mera noggrant var möjligheterna med metoden fanns och var begränsningarna fanns.

Tobias Croner
Tobias Croner
Diplomatubildning: Nya Zeeland 2004
Antal år som utbildare inom MDT: 4
Det här fick jag med mig från diplomautb:
Kliniskt tänkande och resonerande. Undersöka förutsättningslöst. En annan infallsvinkel på mekaniska besvär. Trygghet. Vet mer om mina resurser och begränsningar