Styrelse – Fysioterapeuterna

Styrelse MDT-sektionen

Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta någon i styrelsen i MDT-sektionen

Ordförande

Henrik Åhlander, Borås, e-mail: ahlanderhenrik@gmail.com

Kassör

Åsa Hedman, Hjo, e-mail: asa@fysiorehabhjo.se

Sekreterare

Ingrid Åkesson, Varberg, e-mail: ingridsfysioterapi@gmail.com

Ledamot

Erik Hedberg, Västerås, e-mail: erikhedberg87@gmail.com

Ledamot

Helén Strandqvist, Malmö, e-mail: helen@strandqvist.se

Suppleant

Ola Rolf, Västerås, e-mail: banndola@icloud.com

Suppleant

Cecilia Ward, Stockholm, e-mail: wardcecilia18@gmail.com

Valberedning

Eva Ekesbo, Lund, e-mail: eva@ekesbo.se

Kursadministratör

Svenska McKenzieföreningen
c/o Catrine Jonseth
Biblioteksgatan 4B
435 30 MÖLNLYCKE
Tlf & fax: 031-880729
Arbetstider: månd-fred 12.30 – 16.30
Mobil: 0703-589688
E-post: info@mckenzie.se

Revisor

Angelica Gunnarsson

Revisorssuppleant

Ola Rolf