Dags att nomiera till utbildningskommittén! – Fysioterapeuterna

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dags att nominera kandidater.

Om du själv är intresserad att ingå i kommittén eller har någon person i åtanke, tveka inte att mejla till styrelsen på mentalhalsa@fysioterapeuterna.se. Läs mer information här nedan i utskicket som gick till alla medlemmar:

Information utbildningskommittén

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

2023-01-15 10:32

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2023 lördagen den 18/2 kl 9.30 - 12. Årsmötet hålls digitalt och vi kommer...

Halvårsberättelsen

2022-09-26 09:35

Sektionen för Mental hälsa

Nu hittar du sektionens Halvårsberättelse och ekonomiska rapport för första halvåret 2022 under...

Strategi för psykisk hälsa

2022-08-22 09:59

Sektionen för Mental hälsa

Nu är den klar!

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...