Master- och Magisteruppsatser – Fysioterapeuterna

2021-01-04 16:13

Sektionen för Mental hälsa

Master- och Magisterarbeten till vår hemsida

Har du skrivit ett vetenskapligt arbete inom Mental Hälsa? Skicka en länk till själva arbetet till mentalhalsa@fysioterapeuterna.se så lägger vi upp det på vår hemsida så kollegor kan dra nytta av det!

Vi har som mål att samla evidensbaserad kunskap på vår hemsida och vill därför be er som skrivit vetenskapliga arbeten att dela med er av dessa!  

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

2023-01-15 10:32

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2023 lördagen den 18/2 kl 9.30 - 12. Årsmötet hålls digitalt och vi kommer...

Halvårsberättelsen

2022-09-26 09:35

Sektionen för Mental hälsa

Nu hittar du sektionens Halvårsberättelse och ekonomiska rapport för första halvåret 2022 under...

Strategi för psykisk hälsa

2022-08-22 09:59

Sektionen för Mental hälsa

Nu är den klar!

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...