Primärvårdsreform "God och nära vård" – Fysioterapeuterna

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Primärvårdsreform "God och nära vård"

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Styrelsen har under längre tid varit med i processen kring Primärvårdsrefomen "God och nära vård" och med det försökt att tydliggöra och stärka fysioterapeuters roll inom behandling av psykisk ohälsa. 

En länk i detta arbete var exempelvis paneldebatten på Fysioterapi 2019 där vi bjöd in ansvarige utredaren Anna Nergårdh till diskussion. Vi har även tidigare lämnat in synpunkter och svarat på remisser. 

Nu är utredningen klar och på remiss vid olika instanser, som exempelvis Fysioterapeuterna. Liksom andra sektioner har vi inom Mental Hälsa nu lämnat in våra synpunkter till förbundsstyrelsen som i sin tur sammanfattar och lämnar de slutgiltiga synpunkterna till utredarna. 

Här kan du läsa sektionens remissvar

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

2023-01-15 10:32

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2023 lördagen den 18/2 kl 9.30 - 12. Årsmötet hålls digitalt och vi kommer...

Halvårsberättelsen

2022-09-26 09:35

Sektionen för Mental hälsa

Nu hittar du sektionens Halvårsberättelse och ekonomiska rapport för första halvåret 2022 under...

Strategi för psykisk hälsa

2022-08-22 09:59

Sektionen för Mental hälsa

Nu är den klar!

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...