Strategi för psykisk hälsa – Fysioterapeuterna

2022-08-22 09:59

Sektionen för Mental hälsa

Strategi för psykisk hälsa

Nu är den klar!

Under våren har förbundet centralt arbetat med att utforma en konkret strategi för att arbeta med tydliggörandet av fysioterapeuternas roll inom främjandet av psykisk hälsa. Två sektionsmedlemmar med specialistkompetens inom mental hälsa (en styrelsemedlem och en lärare på KI) har varit delaktiga i detta arbete. 

Här kan du ta del av innehållet:

Senaste nyheterna

Årsmöte 2023

2023-01-15 10:32

Sektionen för Mental hälsa

Välkommen till Årsmöte 2023 lördagen den 18/2 kl 9.30 - 12. Årsmötet hålls digitalt och vi kommer...

Halvårsberättelsen

2022-09-26 09:35

Sektionen för Mental hälsa

Nu hittar du sektionens Halvårsberättelse och ekonomiska rapport för första halvåret 2022 under...

Strategi för psykisk hälsa

2022-08-22 09:59

Sektionen för Mental hälsa

Nu är den klar!

Primärvårdsreform "God och nära vård"

2021-09-06 11:25

Sektionen för Mental hälsa

Styrelsen har nu lämnat sin sitt remissvar och synpunkter kring primärvårdsreformen

Dags att nomiera till utbildningskommittén!

2021-05-17 09:44

Sektionen för Mental hälsa

Vid årsmötet bifölls styrelsens proposition om att instifta en utbildningskommitté. Nu är det dag...