Forskning och evidens – Fysioterapeuterna

Forskning och evidens

Här kan du hitta forskning och evidens på området fysioterapi inom mental hälsa. Känner du till något material på området som vi missat? Kontakta oss på mentalhalsa@fysioterapeuterna.se

Vetenskapliga arbeten

Vi försöker att hålla denna sida uppdaterad med avhandlingar inom vårt område. Vi har även som mål att så småningom lägga in magister- och masterarbeten inom Mental Hälsa - detta är i arbete. 

Tipsa om avhandlingar!

Evidens