Vidareutbildning – Fysioterapeuterna

Vidareutbildning

Här publiceras information kring vidareutbildning för fysioterapeuter inom Mental Hälsa.

Universitets- och högskoleutbildningar


För närvarande finns det tyvärr inget master- eller magisterprogram i Sverige med inriktning Fysioterapi inom Mental Hälsa. Sektionen, tillsammans med företrädare för flera svenska universitet, arbetar aktivt med att försöka få till stånd ett sådant program. Behovet finns!

I nuläget är det möjligt att genom valbara kurser på flera universitet och högskolor inrikta din master- eller magisterexamen inom vårt område. Mer information om kurser och utbildningar vid svenska universitet och högskolor kan du hitta på 

 

Övriga fysioterapeutiska vidareutbildningar

Utbildningar i Basal kroppskännedom i Sverige hittar du på Institutet för Basal Kroppskännedom (IBK). Dessa kurser ligger i motsats till exempelvis den Norska utbildningen utanför universitet och högskolas regi. På deras hemsida hittar du aktuella kurser och utbildningar.

Information kring och utbildningar i Balansekoden, en norsk fysioterapeutisk behandlingsmodell utvecklad av Britt Fadnes och Kersti Leira hittar du på deras hemsida.

 

Andra tvärprofessionella utbildningar

Den europeiska organisationen för kroppspsykoterapi tillhandahåller bland annat information om olika kroppspsykoterapier exempelvis Bodynamics.

 

Medicinsk Yoga


Medicinsk Yoga och MediYoga används mer och mer av fysioterapeuter inom Mental Hälsa, är dock ingen ren fysioterapeutisk metod. Dock är metoden, efter bedömning av patientens psykomotoriska resurser, mycket lämplig med tanke på autonom reglering samt träning av interoception och självomsorg mm. Här hittar du information kring utbildningar/kurser.

 

Qigong och Tai Chi

 
Tai Chi och Qigong är träningsmetoder som används av fysioterapeuter inom Mental Hälsa i olika syften. Effekten av träningen kan kopplas till psykoterapeutisk teoribild. 
The Qigong institute har presentationer, vetenskapliga artiklar mm om qigong.

Synpunkter

Har du synpunkter eller ytterligare förslag på vidareutbildningar inom ämnesområdet så kontakta gärna sektionen via mejl.