Specialist – Fysioterapeuterna

Specialist

Här hittar du länkar till information för dig som vill bli specialistfysioterapeut inom Mental Hälsa.

Mental Hälsa är ett av specialistområden inom fysioterapi.
Information om förbundets specialistordning och hur du konkret går till väga när du vill bli specialist kan du läsa via länken.

Just nu pågår det en stor revision av specialistordningen i sin helhet som beräknas vara klar till hösten 2021. Alla sektioner tar aktivt del i revideringsprocessen.