Ersättning från sektionen – Fysioterapeuterna

Ersättning från sektionen

Har du haft ett uppdrag från sektionen som berättigar dig ersättning? Då hittar du information kring hur du söker ersättning här.

För att få ersättning från sektionen för utgifter, skall det finnas originalkvitton och/eller fakturor. Dessa ska bifogas räkningsunderlaget. För utgifter där kvitton eller fakturor saknas ges således ingen ersättning. Här i anslutningen hittar du blanketten för att söka ersättning.

Nedan hittar du information för att fylla i räkningsunderlget:

Traktamenten: är ersättning för mat och andra extrautgifter i samband med uppdrag.

Reseersättning: den som söker reseersättning ska redovisa sträckan och kontrollera vilken milersättning som är aktuell.

Fakturor: vissa fakturor kan med fördel betalas direkt av sektionens kassör. Kassören behöver då underlag på vad fakturan gäller, dvs. ett räkningsunderlag behöver skickas med. Observera att inga fakturor med "kort" datum behandlas! Kommunicera alltid med kassör innan faktura skickas!

Utgifter vid utlandsvistelser när man representerar sektionen:

A) Kvitton/biljetter/fakturor i utländsk valuta redovisas tillsammans med kontoutdrag för att kassören ska kunna se vilken den faktiska kostnaden är.

B) Kvitton/biljetter/fakturor i utländsk valuta redovisas tillsammans med växelkurs och ev växelavgift, så att man kan följa uträkningen! T.ex. 20 dollar x 8.56 + 10 kr= 181.20.

C) För konferenser mm så kan sektionens kassör direkt betala summan. Kommunicera alltid med kassören först innan du skickar fakturor!