Information inför Års- och Höstmöten – Fysioterapeuterna

2021-01-04 15:18

Information inför Års- och Höstmöten

Här publiceras all viktig information inför Års- och Höstmöten

Välkommen till sektionens Höstmöte och Utbildningsdag med Merete Holm Brantbjerg, lördag, 22. oktober 2022 - Ersta Diakoni, Stockholm


Vi är så glada att få välkomna tillbaka Merete som föreläsare och den här gången får vi träffas på riktigt! Utbildningen kommer enbart hållas fysiskt på plats (utan digital möjlighet eller inspelning), så det är ett begränsat antal deltagare som kan delta. Först till kvarn gäller. Vi i styrelsen tog det här beslutet efter många avvägningar och kom fram till det som bästa alternativ just nu - men vi kommer att verka för fler digitala lösningar i framtiden! 

"Ta hand om dig själv som behandlare– att bygga inre auktoritet"

Som behandlare påverkas vi naturligt av våra patienters tillstånd och livssituation. Detta kan på en gång vara en inkörsport till en rik mänsklig kontakt – och det kan vara en stressande, påfrestande belastning.

Grundläggande färdigheter som rörelseförmåga, grundning, centrering, gränser, orientering och reglering av kontakt ger oss möjlighet att ta hand om oss själva – men dessa färdigheter kan också komma under press i behandlarrollen.

De färdigheter som kännetecknas av hyporespons hos oss själva är de svagaste länkarna i kedjan – hyporespons är en mekanism som innebär att vi skyddar oss genom att inte märka och genom att ge upp impulser. Det lämnar oss med "hål" i vår kroppsliga och ofta även kognitiva container/härbärgeringsförmåga.

I hyporesponsen tappar vi upplevelsen av inre kontroll – vi blir passiva och följer typiskt med den andre utan att vara helt i oss själva.

På kursdagen kommer vi att träna de grundläggande kroppsliga färdigheterna med särskilt fokus på hur man med låg dos muskelaktivering kan inkludera och stödja hyporesponsiva områden i kroppen – och på så sätt återuppbygga upplevelsen av inre kontroll och inre auktoritet i behandlarrollen.

Presentation av Kursledaren:

"Merete Holm Brantbjerg är kroppspsykoterapeut, och har en bakgrund som psykomotorisk terapeut/ avspänningspedagog. Merete har lång erfarenhet som terapeut, lärare, och handledare, i hemlandet Danmark, Sverige och internationellt. Hon är en av medgrundarna till Bodynamic Analys, en kroppsintriktad psykoterapiform.  Utifrån den erfarenheten har Merete vidareutvecklat sin metodik i konceptet " Relationell traumaterapi", en psykomotorisk - och systemorienterad terapimetod som integrerar neurovetenskap, anknytningsteori och psykotraumatologi. ”

Kursavgift: SEK 500 för medlemmar i sektionen, SEK 1000 för icke medlemmar (ej medlem i sektion för mental hälsa eller ej medlem i förbundet). Lunch och fika ingår.
Sektionens plusgiro 82 41 86-1 - ange namn vid betalning, det underlättar för oss. 

Anmälan sker via hemsidan från mitten på augusti och du har en garanterad plats när du har satt in kursavgiften på sektionens konto. Sista anmälningsdag 30/9. 

Kursen är nu fulltecknad. Om du vill stå på en reservlista, mejla oss gärna på mentalhalsa@fysioterapeuterna.se, så hör vi av oss om det skulle bli något sent återbud. 

Program för dagen

Halvårsberättelsen - ekonomisk rapport

Varmt välkomna önskar styrelsen!