Medlemskap – Fysioterapeuterna

2021-01-04 15:36

Medlemskap

Vill du bli medlem i Sektionen för Mental Hälsa?

Möter du patienter med psykisk ohälsa i ditt arbete och vill veta mer om hur du som fysioterapeut kan undersöka, bedöma och behandla dessa patienter? Är du i behov av ett nätverk, att träffa kollegor inom området och följa forskning och utveckling inom detta arbetsfält?

Välkommen att söka medlemskap i vår sektion! 

Medlemskap i sektionen är avgiftsfri men förutsätter att du är medlem i Fysioterapeuterna. Om du vill vara medlem i fler sektioner än en så utgår en avgift på 150 kr/år för varje ytterligare sektionsmedlemskap.